Wybierz rodzaj gwarancji:


CANDY HOOVER POLSKA Sp. z o.o. - Ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, Polska Tel.: +4822.4390586; NIP: 526-10-49-284Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN www.candy.pl - e-mail: candy@candy.pl - www.hoover.pl - e-mail:hoover@hoover.pl